+48 32 441 90 00
biuro@ssm.silesia.pl

„NIE REAGUJESZ –AKCEPTUJESZ”

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. przyłączyła się do kampanii społecznej „NIE REAGUJESZ –AKCEPTUJESZ” organizowanej przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji.

Na trzech naszych ekranach LED-owych emitowane są specjalne spoty, które ukazują jak należy reagować będąc świadkiem przestępstwa.Kampania ma na celu przede wszystkim ograniczenie liczby przestępstw pospolitych, między innymi poprzez zwiększenie świadomości obywatelskiej i wzmocnienie reakcji mieszkańców regionu na naruszenia prawa szczególnie dla nich uciążliwe. Chodzi głównie o takie przestępstwa jak: kradzieże z włamaniem, bójki i pobicia, rozboje.
W kampanię zaangażowani zostaną wszyscy policjanci garnizonu śląskiego. Wszystko po to, aby zwiększyć wrażliwość społeczną mieszkańców na różne przejawy przestępczości.

Monitoring gliwickich rzek

W grudniu Śląska Sieć Metropolitalna uruchomiła system obserwacyjny cieków wodnych na terenie miasta Gliwice.  Zbudowany system zwiększył bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców naszego miasta. Lokalizacje i możliwości techniczne kamer zostały tak dobrane, by w stanach zagrożenia powodziowego wspomagać system zarządzania kryzysowego miasta, natomiast w  pozostałym okresie rozszerzyć monitorowanie gliwickich ulic i skrzyżowań. Funkcjonalność systemu umożliwia pełne zdalne sterowanie kamerami oraz rejestrację z nich obrazu wysokiej jakości.

Sygnał wizyjny wysyłany jest  na bieżąco  do Centrum Ratownictwa Gliwice, Straży Miejskiej , Policji i Państwowej Straży Pożarnej
Punkty monitorowania należące do systemu zlokalizowane są przy ul. Dolnej Wsi 6 (Rzeka Ostropka), ul. Nowy Świat 55-57 (Potok Doe), ul. Elsnera (Potok Rokitnicki), ul. Panewnicka – ul. Baildona (most na rzece Kłodnica) i ul. Wrocławska 1 (Rzeka Kłodnica).
Na zdjęciu prezentowana jest jedna ze stacji pomiarowo-obserwacyjnych zasilana przez zespół solarno-wiatrowy.

Font Resize