+48 32 441 90 00
biuro@ssm.silesia.pl

Cyfryzacja – innowacje w edukacji i administracji

250 zaproszonych osób uczestniczyło w  konferencji „Cyfryzacja-szerokie możliwości. Innowacje w administracji i edukacji” organizowanej przez ŚSM. Wśród nich obecni byli: przedstawiciele samorządu miasta Gliwice, zarządu województwa śląskiego, opolskiego, małopolski oraz urzędnicy i dyrektorzy szkół  z powyższych województw.
Spotkanie poruszało kwestię szeroko  pojętej cyfryzacji wkraczającej coraz bardziej w życie codzienne obywateli. Krystyna Szumilas, Minister Edukacji  Narodowej przedstawiła rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”. Cele programu jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w procesie edukacyjnym oraz wspieranie zmiany modelu nauczania w kierunku rozwijania kreatywności, umiejętności kooperacji oraz krytycznego myślenia, w tym wyszukiwania, oceny i twórczego wykorzystywania  dostępnych źródeł wiedzy.
„Umiejętności Cyfrowe- wyzwania rozwojowe nowoczesnego społeczeństwa” były tematem wystąpienia  Małgorzaty Olszewskiej, Wiceminister Admnistracji i Cyfryzacji. Omawiano wdrażaną Strategię Europa 2020 oraz planowane rządowe działania w sferze ITC. W pierwszym dokumencie opracowanym w Brukseli wskazano kluczowe czynniki – szybki Internet oraz umiejętności cyfrowe – które są podstawą przyszłego modelu społeczeństwa konkurencyjnego na rynkach światowych. Przyjęty przez Komisję Europejską kierunek rozwoju w następnych latach, stanowi szczególne wyzwanie dla Polski, w której średni poziom umiejętności informatycznych jest niemal dwukrotnie niższy niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Rządowy plan działania zakłada upowszechnienie korzystania z Internetu do poziomu bliskiego 100% oraz osiągnięcie w 2030 roku 100% dostępności do usług szerokopasmowych o jakości (przepustowość, cena) odpowiadającej normom europejskim na terenie całego kraju.
Prezes Stowarzyszenia Miast w Internecie Krzyszof Głomb omówił temat wykluczenia cyfrowego osób po 50 roku życia. Poruszono kwestię  barier a także systemowe odpowiedzi na problem poprzez wdrażanie programów alfabetyzacji cyfrowej pokolenia 50+
Konferencja miała miejsce 26 marca 2012 roku w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Font Resize