+48 32 441 90 00
biuro@ssm.silesia.pl

Innowacje multimedialne w Katowicach

Impreza zorganizowana zostanie w Katowicach a beneficjentami przedsięwzięcia są  gminy, powiaty  i jednostki świadczące usługi publiczne z województwa śląskiego.

Inicjatywa ma na celu jak najszersze zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań proponowanych przez regionalną gospodarkę z branży ICT  i multimediów. ICT & Multimedia Event zwiększa możliwości nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, uczelniami i samorządami oraz wskazuje na nowoczesny i prorozwojowy wizerunek województwa śląskiego. Formuła spotkania wzorowana jest na doświadczeniach krajów skandynawskich. Polega ona na 10 minutowym wystąpieniu, na którym prezentowane jest usługa lub produkt, który może skutecznie przyczynić się do podwyższania jakości usług świadczonych przez jednostki sektora publicznego. W trakcie spotkania  poruszone zostaną kwestie na temat wsparcia rozwiązań ICT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2013-2020. Spotkanie odbędzie się 12 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Organizatorami są: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Śląski Klaster Multimedialny HUB CLUB, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości.  Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęła telewizja TVS, Polskie Radio Katowice oraz Europerspektywy.

Unia Europejska dofinansuje Gliwicką Starówkę

W styczniu bieżącego roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu realizowanego na podstawie koncepcji Śląskiej Sieci Metropolitalnej. Przedsięwzięcie pod nazwą – Budowa Sieci Szerokopasmowej na terenie Starówki w Gliwicach wraz z punktami PIAP – to budowa sieci światłowodowej nowej generacji (NGN) na długości 6,24 km w obrębie gliwickiego Rynku. Celem projektu jest zwiększenie infrastruktury szerokopasmowej i rozszerzenie zakresu e-usług świadczonych mieszkańcom. Takie rozwiązanie to między innymi: zapewnienie integracji dzielnicy ze strukturą telekomunikacyjną miasta, połączenie jednostek miejskich, dostęp do szerokopasmowego Internetu poprzez Hot-Spot, bezpłatny przesył danych z monitoringu miejskiego. Szczegółowy zakres zadań to między innymi: instalacja kabli światłowodowych, zakup i dostawa oraz montaż punktów dostępu do Internetu. Dofinansowanie dla przedmiotowego projektu w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 wynosi 85%.

więcej>>

Font Resize