+48 32 441 90 00
biuro@ssm.silesia.pl

Wypowiedź Zygmunta Frankiewicza, prezydenta Gliwic

Utworzenie spółki Śląska Sieć Metropolitalna miało na celu wybudowanie sieci telekomunikacyjnej i przekazanie jej w zarządzanie podmiotowi zależnemu od samorządu. Tak więc jej powstanie było wyrazem potrzeb  mieszkańców i samorządu w zakresie rozwoju usług telekomunikacyjnych.

Nasza sieć zbudowana została jako hybryda w oparciu o sieć radiową i  światłowodową. Jesteśmy więc Operatorem Infrastrukturalnym. W oparciu o takie rozwiązanie świadczone są usługi obejmujące m.in. dzierżawę łączy, transmisję obrazu, danych i głosu dla klienta korporacyjnego, jednostek samorządu terytorialnego,  organizacji pozarządowych, klientów indywidualnych i innych.

Na dzień dzisiejszy Śląska Sieć Metropolitalna opiera swoją działalność na częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 MHz w obszarze przetargowym 24.2  zarezerwowanych przez UKE na rzecz miasta Gliwice i miast partnerów porozumienia do 31 grudnia 2022 roku.

Zygmunt Frankiewicz
Prezydent Miasta Gliwice

Font Resize