+48 32 441 90 00
biuro@ssm.silesia.pl

Renowacja radiostacji

1 sierpnia 2013 r. rozpoczęły się prace impregnacyjne wieży gliwickiej radiostacji. Wykonana w całości z drewna konstrukcja potrzebowała w tym roku ponownego zabezpieczenia impregnatem.
Ostatnia konserwacja wieży miała miejsce 7 lat temu.  Obecny preparat który został naniesiony metodą natryskową, neutralizuje wszystkie czynniki powodujące korozję biologiczną. Ponadto zastosowany środek zmniejsza chłonność wody,  wydłuża żywotność drewna i co najmniej przez najbliższe  5 lat nie trzeba będzie ingerować
w powłokę ochronną masztu.
Zastosowany do preparatu pigment techniczny umożliwił dokładne naniesienie, miejsce po miejscu impregnatu, dzięki czemu sam maszt radiostacji gliwickiej jest teraz koloru brunatno-czarnego. Do konserwacji zużyto ponad 1,5 tony preparatu.
Przed rozpoczęciem robót plac wokół Radiostacji Gliwickiej został starannie zabezpieczony przed zanieczyszczeniem. Z tego też powodu teren ten został zamknięty dla zwiedzających prawie na 2,5 miesiąca.
Zakres robót objął  również zabezpieczenie betonowych fundamentów masztu, ponieważ drewniane elementy nóg są narażone na intensywne zawilgocenia.
Termin zakończenia prac założono do 30 listopada ale dzięki min. sprzyjającym warunkom atmosferycznym, które miały bezpośredni wpływ na płynność wykonywanych prac konserwacyjnych,a odbiór powykonawczy nastąpił 13 listopada. Również od dzisiaj teren wokół historycznego masztu został otwarty i udostępniony dla zwiedzających.
Font Resize