+48 32 441 90 00
biuro@ssm.silesia.pl

Wynik naboru na stanowisko Specjalista ds. kadr i płac

Wynik naboru
na stanowisko Specjalista ds. kadr i płac
w pełnym wymiarze czasu pracy w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o. o.
(termin składania ofert upłynął 22.12.2015 r.)

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalista ds. kadr i płac w pełnym wymiarze czasu pracy w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o. o. wybrano następującego kandydata:
1.     Barbara Mansfeld

 

Uzasadnienie wyboru

Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że Pani Barbara Mansfeld najlepiej spełnia wymagania stawiane kandydatowi na stanowisko Specjalista ds. kadr i płac w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o. o.

Grzegorz Nitkiewicz
Prezes Zarządu

Lista kandydatów na stanowisko Specjalista ds. Technik Paszportyzacji

Lista kandydatów na stanowisko
Specjalista ds. Technik Paszportyzacji
(termin składania ofert upłynął 10.12.2015 r.)

  1. Angelika Sęk – Knurów – 18.12.2015 r. godzina 15:00
  2. Grzegorz Śmiałkowski – Piekary Śląskie – 21.12.2015 godzina 8:30
  3. Wirginia Urbańczyk – Gliwice – 21.12.2015 godzina 14.30

Ww. osoba spełniła wymagania formalne (przedłożenie kompletu wymaganych dokumentów) zawarte w ogłoszeniu o naborze i tym samym zakwalifikowała się do kolejnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się 18.12.2015 r. o godzinnie 14:00 w siedzibie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 37/3.

Lista kandydatów na stanowisko Specjalista ds. Monitorowania Systemów Sieciowych

Lista kandydatów na stanowisko
Specjalista ds. Monitorowania Systemów Sieciowych
(termin składania ofert upłynął 10.12.2015 r.)
  1. Sebastian Stasiak – Gliwice – 21.12.2015 r. – godzina 9:00
  2. Przemysław Dymek – Gierałtowice – 21.12.2015 r. – godzina 10:00
  3. Dariusz Sputek – Leszczyny – 22.12.2015 r. – godzina 9:00
  4. Arkadiusz Jadamus – Czerwionka-Leszczyny – 22.12.2015 r. – godzina 10:00

Ww. osoby spełniły wymagania formalne (przedłożenie kompletu wymaganych dokumentów) zawarte w ogłoszeniu o naborze i tym samym zakwalifikowały się do kolejnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej, które odbędą się w dniach 21-22.12.2015 od godzinny 9:00 dla pierwszego kandydata, a dla reszty zgodnie z powyższą listą, w siedzibie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 37/3.

Wynik naboru na stanowisko Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa Sieci

Wynik naboru
na stanowisko Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa Sieci
w pełnym wymiarze czasu pracy w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o. o.
(termin składania ofert upłynął 10.12.2015r.)

 

W związku z brakiem ofert spełniających kryteria zawarte w ogłoszeniu nabór pozostał nierozstrzygnięty.

Wynik naboru na stanowisko Pracownik Biurowy Departamentu IT

Wynik naboru
na stanowisko Pracownik Biurowy Departamentu IT
w pełnym wymiarze czasu pracy w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o. o.
(termin składania ofert upłynął 10.12.2015 r.)

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Pracownik Biurowy Departamentu IT w pełnym wymiarze czasu pracy w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o. o. wybrano następującego kandydata:
1.      Anna Olbryt – Pyskowice
Uzasadnienie wyboru
Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że Pani Anna Olbryt najlepiej spełnia wymagania stawiane kandydatowi na stanowisko Pracownik Biurowy Departamentu IT w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o. o.

Wynik naboru na stanowisko Główny Specjalista Administrator Sieci

Wynik naboru
na stanowisko Główny Specjalista Administrator Sieci
w pełnym wymiarze czasu pracy w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o. o.
(termin składania ofert upłynął 10.12.2015 r.)

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Główny Specjalista Administrator Sieci w pełnym wymiarze czasu pracy w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o. o. wybrano następującego kandydata:
1.     Piotr Kielech – Czerwionka-Leszczyny

Uzasadnienie wyboru
Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że Pan Piotr Kielech najlepiej spełnia wymagania stawiane kandydatowi na stanowisko Główny Specjalista Administrator Sieci w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o. o.

Grzegorz Nitkiewicz
Prezes Zarządu

Wynik naboru na stanowisko Młodszy Specjalista Serwisant

Wynik naboru
na stanowisko Serwisant
 w pełnym wymiarze czasu pracy w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o. o.
(termin składania ofert upłynął 10.12.2015 r.)

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Serwisanta w pełnym wymiarze czasu pracy w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o. o. wybrano następującego kandydata:
1.     Adam Szpyrka – Gliwice

 
Uzasadnienie wyboru

Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że Pan Adam Szpyrka najlepiej spełnia wymagania stawiane kandydatowi na stanowisko Serwisant w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o. o.
 

Grzegorz Nitkiewicz
Prezes Zarządu

Wynik naboru na stanowisko Specjalista ds. Monitorowania Systemów Sieciowych

Wynik naboru
na stanowisko Specjalista ds. Monitorowania Systemów Sieciowych
 w pełnym wymiarze czasu pracy w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o. o.
(termin składania ofert upłynął 10.12.2015 r.)

 

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalista ds. Monitorowania Systemów Sieciowych w pełnym wymiarze czasu pracy w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o. o. wybrano następujących kandydatów:
1.     Przemysław Dymek – Gierałtowice
2.     Dariusz Sputek – Leszczyny

 
Uzasadnienie wyboru

Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że w/w kandydaci najlepiej spełniają wymagania stawiane kandydatowi na stanowisko Specjalista ds. Monitorowania Systemów Sieciowych w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o. o.
 

Grzegorz Nitkiewicz
Prezes Zarządu

Wynik naboru na stanowisko Specjalista ds. Systemów Operacyjnych i Aplikacji

Wynik naboru
na stanowisko Specjalista ds. Systemów Operacyjnych i Aplikacji
w pełnym wymiarze czasu pracy w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o. o.
(termin składania ofert upłynął 10.12.2015 r.)

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalista ds. Systemów Operacyjnych i Aplikacji w pełnym wymiarze czasu pracy w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o. o. nie wybrano żadnego z kandydatów.

Uzasadnienie Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że żaden z kandydatów nie spełnia wymagań ogłoszenia.

Grzegorz Nitkiewicz
Prezes Zarządu

Wynik naboru na stanowisko Specjalista ds. technik paszportyzacji

Wynik naboru na stanowisko Specjalista ds. technik paszportyzacji
 w pełnym wymiarze czasu pracy w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o. o.
(termin składania ofert upłynął 10.12.2015 r.)
W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Specjalista ds. technik paszportyzacji w pełnym wymiarze czasu pracy w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o. o. nie wybrano żadnego z kandydatów.
Uzasadnienie Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że żaden z kandydatów nie spełnia wymagań ogłoszenia.

Grzegorz Nitkiewicz
Prezes Zarządu

Font Resize