+48 32 441 90 00
biuro@ssm.silesia.pl

Poradnik bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dostrzegając zagrożenia w szeroko rozumianej cyberprzestrzeni uważa za istotne propagowanie zasad bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji elektronicznej. Realizując powyższe publikuje poradnik „Najważniejsze zagrożenia dla urządzeń mobilnych podłączonych do sieci Internet”, który stanowi uzupełnienie i jednocześnie rozwinięcie przedstawionego w 2015 roku na stronie Internetowej Urzędu materiału edukacyjnego „Poradnik bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji elektronicznej w cyberprzestrzeni”.

(więcej…)

X Dzień Ochrony Danych Osobowych

Już 28 stycznia po raz dziesiąty obchodzony będzie Dzień Ochrony Danych Osobowych – inicjatywa promująca aktywną postawę wobec bezpieczeństwa danych osobowych 

i ochrony prywatności, między innymi podczas korzystania z mediów elektronicznych. Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. wspólnie z Miastem Gliwice oraz w partnerstwie z Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym, przygotowała z tej okazji kampanię informacyjną, której celem jest zwrócenie uwagi na problem ochrony danych. Kampania odbywa się pod honorowym patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. (więcej…)

M@tando 2016

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., we współpracy z Miastem Gliwice oraz Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym, zaprasza do udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „M@tando”  – czyli matematycznego drużynowego testu online dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Od 18 stycznia do 2 marca br. Pod adresem de.ssm@ssm.silesia.pl przyjmowane były zgłoszenia liceów i techników z całej Polski. Oto listy zakwalifikowanych szkół – technika, licea.
(więcej…)

na stanowisko Główny Specjalista Administrator Sieci

O G Ł O S Z E N I E
Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37/3,  44-100 Gliwice
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku Główny Specjalista Administrator Sieci,
w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania niezbędne:

 • minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie utrzymywania infrastruktury rdzeniowej sieci (umowa o pracę)
 • dogłębna znajomość zagadnień sieci lokalnych i rozległych,
 • bardzo dobra praktyczna znajomość protokołów routingu (BGP, ISIS, OSPF),
 • bardzo dobra praktyczna znajomość zagadnień związanych z technologią MPLS,
 • umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych (Cisco, Juniper, Huawei, Fortigate, Palo Alto),
 • umiejętność diagnozowania problemów sieciowych,
 • zdolności analityczne,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji,
 • samodzielność w podejmowanych działaniach jak również umiejętność współpracy z zespołem,
 • odpowiedzialność oraz dokładność.

Dodatkowym atutem będzie:

 • certyfikat na poziomie professional lub wyższy jednego z czołowych producentów sprzętu,
 • znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa sieci,
 • znajomość zagadnień dotyczących telefonii VoIP.

Do obowiązków będzie należało:

 • nadzór nad prawidłową pracą urządzeń sieciowych LAN/WAN;
 • nadzór nad prawidłową pracą systemów serwerowych oraz aplikacji sieciowych;
 • weryfikacja wykorzystania zasobów urządzeń sieciowych;
 • planowanie rozbudowy infrastruktury sieciowej;
 • podejmowanie działań prewencyjnych i naprawczych dla zidentyfikowanych zagrożeń;
 • nadzór nad poziomem jakości świadczonych usług;
 • bieżąca aktualizacja dokumentacji infrastruktury sieciowej;
 • analiza i opiniowanie nowych projektów w zakresie infrastruktury sieciowej;
 • wsparcie dla zespołu HelpDesk;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny i CV,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopia dotychczasowych świadectw pracy
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych),
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych .

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko Główny Specjalista Administrator Sieci” oraz podpisanej imieniem i nazwiskiem należy składać w terminie do dnia 29.01.2016 r. godz. 14:00 w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., ul Bojkowska 37/3, 44-100 Gliwice. W przypadku wysłania dokumentów pocztą – do zachowania wymaganego terminu zobowiązuje data wpływu dokumentów do firmy, a nie data ich nadania.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty pracy.

Inne informacje:

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Grzegorz Nitkiewicz
Prezes Zarządu

na stanowisko Kierownika Kontrolingu w pełnym wymiarze czasu pracy

O G Ł O S Z E N I E
Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37/3, 44-100 Gliwice
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku Kierownika Kontrolingu w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (rachunkowość, finanse, ekonomia);
 • przynajmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze controllingu na stanowisku kierowniczym;
 • umiejętności analityczne;
 • biegła znajomość środowiska MS Office, zwłaszcza MS Excel;
 • duże poczucie odpowiedzialności oraz samodzielność i zaangażowanie w prowadzonych działaniach;
 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem;
 • zaangażowanie oraz sumienność w realizacji powierzonych zadań;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe.

Do obowiązków będzie należało:

 • przygotowywanie budżetów i nadzór nad ich realizacją;
 • analizy kosztów i przychodów;
 • tworzenie raportów zarządczych dla kierownictwa Spółki oraz właścicieli Spółki;
 • planowanie i monitoring płynności finansowej;
 • modyfikacja i usprawnianie systemu raportowania;
 • nadzór nad stanem należności oraz działaniami windykacyjnymi;
 • kontrola warunków handlowych na podstawie podpisanych umów, w tym budowa bazy danych umów;
 • bieżące analizy i raporty ad hoc na potrzeby kierownictwa Spółki.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 • list motywacyjny i CV;
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
  o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata, od kiedy może nastąpić zatrudnienie;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych);
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko – Kierownika Kontrolingu”, podpisane imieniem i nazwiskiem należy składać w terminie do 11.02.2016 r. w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37/3, 44-100 Gliwice. W przypadku wysłania dokumentów pocztą – do zachowania wymaganego terminu zobowiązuje data wpływu dokumentów do firmy, a nie data ich nadania.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty pracy.

Inne informacje:

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Grzegorz Nitkiewicz
Prezes Zarządu

na stanowisko Serwisanta w pełnym wymiarze czasu pracy

O G Ł O S Z E N I E
Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37/3,  44-100 Gliwice
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku Serwisanta w pełnym wymiarze czasu pracy


Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za realizację zadań w zakresie nadzoru nad systemami informatycznymi.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • znajomość podstaw systemów Linux/Windows;
 • wiedza z zakresu instalacji światłowodowych, elektrycznych;
 • odpowiedzialność i rzetelność;
 • braku przeciwwskazań do pracy na wysokości;
 • umiejętność współpracy z zespołem;
 • prawo jazdy kat. B;
 • umiejętność swobodnego posługiwania się elektronarzędziami (wkrętarka, wiertarka itp.);
 • łatwość w przyswajaniu wiedzy technicznej;
 • zaangażowanie oraz sumienność w realizacji powierzonych zadań;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;

Wymagania dodatkowe:

 • uprawnienia SEP do 1kV;
 • znajomość zagadnień dotyczących sieci światłowodowych;
 • znajomość podstaw zagadnień protokołów sieciowych oraz zarządzania sieciami komputerowymi;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie dokumentacji; technicznej;
 • prawo jazdy kat. B+E lub C;

Do obowiązków będzie należało:

 • realizowanie usług instalacyjnych w ramach realizowanych projektów i potrzeb (montaż instalacji światłowodowych, elektrycznych, teleinformatycznych, tj. budowa tras kablowych, układanie okablowania, zasilania)
 • sporządzanie raportów z wykonanych działań i prac zgodnie z obowiązującymi standardami
 • aktywny udział w opracowywaniu dokumentów związanych z wdrażaniem nowych instalacji
 • nadzór nad dostępną dokumentacją serwisową i techniczną
 • rozwiązywanie bieżących zagadnień technicznych
 • dokumentowanie przebiegu napraw

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny i CV;
 • kserokopia dowodu osobistego;
 • oświadczenie kandydata o niekaralności;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
  o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie kandydata, od kiedy może nastąpić zatrudnienie;
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych);
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko – Serwisant”, podpisane imieniem i nazwiskiem należy składać w terminie od 08.01.2016 r. do 29.01.2016 r. w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., ul Bojkowska 37/3, 44-100 Gliwice.
W przypadku wysłania dokumentów pocztą – do zachowania wymaganego terminu zobowiązuje data wpływu dokumentów do firmy, a nie data ich nadania.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty pracy.

Inne informacje:

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Grzegorz Nitkiewicz
Prezes Zarządu

nabór kandydatów do pracy na stanowisku Młodszy Specjalista ds. Systemów Operacyjnych i Aplikacji

O G Ł O S Z E N I E
Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37/3, 44-100 Gliwice
ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku Młodszy Specjalista ds. Systemów Operacyjnych i Aplikacji
w pełnym wymiarze czasu pracy

Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za realizację zadań w zakresie nadzoru nad systemami operacyjnymi, usługami oraz aplikacjami.
Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie co najmniej średnie;
 • znajomość podstaw administracji systemami operacyjnymi Linux (CentOS, openSUSE), oraz Windows;
 • znajomość podstaw programowania dla środowiska Linux (BASH, Python) oraz Windows Server (PowerShell)
 • znajomość podstaw zagadnień protokołów sieciowych oraz zarządzania sieciami komputerowymi;
 • dyspozycyjność (zmianowy czas pracy);
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz łatwość rozwiązywania problemów;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe;

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji;
 • samodzielność w podejmowaniu działań;

Do obowiązków będzie należało:

 • nadzór nad prawidłową pracą systemów serwerowych oraz usług;
 • projektowanie oraz dostarczanie usług dla klienta;
 • weryfikacja poprawności wykonywania procesów backupu;
 • bieżące utrzymanie oraz dbałość o spójność dokumentacji wewnętrznej;
 • przygotowywanie raportów;
 • nadzór nad poziomem jakości świadczonych usług;
 • współpraca z zespołem pierwszego poziomu HelpDesk;
 • rozwój mechanizmów monitorowania serwerów, usług oraz aplikacji;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny i CV,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopia dotychczasowych świadectw pracy
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych),
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych .

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko Młodszy Specjalista ds. Systemów Operacyjnych i Aplikacji” oraz podpisanej imieniem i nazwiskiem należy składać w terminie do dnia 29.01.2016 r. godz. 14:00 w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., ul. Bojkowska 37/3, 44-100 Gliwice. W przypadku wysłania dokumentów pocztą – do zachowania wymaganego terminu zobowiązuje data wpływu dokumentów do firmy, a nie data ich nadania.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty pracy.

Inne informacje:
Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Grzegorz Nitkiewicz
Prezes Zarządu

Font Resize