+48 32 441 90 00
biuro@ssm.silesia.pl

Career

O G Ł O S Z E N I E

 

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice, ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku: Administrator Systemów Telekomunikacyjnych, w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 

Wymagania niezbędne:

 • minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie utrzymywania i administracji systemami opartymi o technologię VoIP klasy operatorskiej (umowa o pracę),
 • dogłębna znajomość zagadnień sieci lokalnych,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień dotyczących rozwiązań telekomunikacyjnych, w szczególności VoIP,
 • dobra znajomość zagadnień sieci rozległych,
 • znajomość działania systemów PLI CBD,
 • umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych w tym bramki VoIP (Cisco, GrandStream, Huawei, ADESCOM),
 • wiedza i praktyczne umiejętności w zakresie obsługi baz danych (SQL),
 • umiejętność diagnozowania problemów w systemach VoIP,
 • zdolności analityczne,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji,
 • samodzielność w podejmowanych działaniach jak również umiejętność współpracy z zespołem,
 • odpowiedzialność oraz dokładność.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa sieci, ,
 • praktyczna znajomość administracji centralami PBX (Slican, Panasonic, Siemens, Platan),
 • praktyczna znajomość protokołów routingu (BGP, ISIS, OSPF),
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z technologią MPLS,
 • wiedza i doświadczenie w zakresie administracji systemami Linux,
 • certyfikat z protokołów sieciowych lub rozwiązań VoIP.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny i CV,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych),
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych .

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko Administrator Systemów Telekomunikacyjnych” należy składać w terminie od 21.03.2017r. do 31.03.2017r. w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., ul Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty pracy.

 

Inne informacje:

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku: Inżynier Systemów Bezpieczeństwa, w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 

Zakres obowiązków:

 • dbałość o ciągłość pracy systemów bezpieczeństwa administrowanych przez firmę,
 • udział w planowaniu i wdrażaniu nowych projektów,
 • sporządzanie dokumentacji, raportów i procedur,
 • wsparcie techniczne klientów (bezpośrednie, zdalne i telefoniczne).

 

Wymagania:

 • minimum trzyletnie doświadczenie w zakresie administrowania i wdrażania systemów monitoringu wizyjnego oraz systemów zarządzania budynkami BMS,
 • umiejętność administracji systemami serwerowymi Windows Server 2008 / 2012,
 • umiejętność administracji systemami klienckimi Windows Vista / Windows 7/ Windows 8
 • umiejętność administracji usługami sieciowymi oraz siecią LAN,
 • znajomość urządzeń serwerowych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność diagnozowania problemów,
 • zdolności analityczne,
 • samodzielność w podejmowanych działaniach jak również umiejętność współpracy z zespołem,
 • zaangażowanie oraz sumienność w realizacji powierzonych zadań,
 • dążenie do rozwoju zawodowego,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość zagadnień systemów przeciwpożarowych,
 • znajomość zagadnień systemów kontroli dostępu,
 • znajomość zagadnień systemów sygnalizacji włamania i napadu,
 • umiejętność pracy na wysokości.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny i CV,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych),
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko Inżynier Systemów Bezpieczeństwa” należy składać w terminie od 21.03.2017r. do 31.03.2017r. w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., ul Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty pracy.

 

Inne informacje:

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Font Resize