+48 32 441 90 00
biuro@ssm.silesia.pl

Kariera

2019.05.08

O G Ł O S Z E N I E nr 1/2019

 

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 35A,  44-100 Gliwice

ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku

Dyrektor Wydziału Finansowo-Kadrowego

 

Zakres obowiązków:

 • organizowanie i prowadzenie rachunkowości,
 • wykonywanie kontroli wstępnej, bieżącej i następczej, polegającej na badaniu legalności, rzetelności i prawidłowości dokonywanych operacji finansowych,
 • organizowanie, kontrolowanie i koordynowanie prawidłowości obiegu dokumentów
  w księgowości,
 • opracowanie dokumentów księgowych i ich rejestrowanie odpowiednio
  do stosowanej w Spółce technice przetwarzania danych,
 • współudział w przygotowywaniu postępowań przetargowych w powierzonym zakresie,
 • tworzenie polityki zatrudniania,
 • kształtowanie i realizacja polityki finansowej firmy,
 • nadzór nad przygotowaniem rocznego budżetu i planów wieloletnich oraz kontrolowanie ich realizacji,
 • odpowiedzialność za funkcjonowanie kontroli wewnętrznej,
 • optymalizowanie polityki podatkowej,
 • optymalizowanie struktury kosztów i poziomu majątku obrotowego, ocena projektów inwestycyjnych,
 • odpowiedzialność za płynność finansową,
 • kontakty i współpraca z audytorem, bankami, firmami ubezpieczeniowymi, inwestorami oraz organami podatkowymi,
 • nadzór nad pracą pracowników w Wydziale.

Wymagania:

 • wykształcenie ekonomiczne lub finansowe,
 • co najmniej 4-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu spraw finansowych,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu spraw kadrowych,
 • posiadanie certyfikatu księgowego Ministra Finansów uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • doświadczenie w:

– prowadzeniu ksiąg rachunkowych,

– rozliczaniu projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych,

– tworzeniu procedur finansowych,

– prowadzeniu rekrutacji,

– pracy w systemach informatycznych finansowo-kadrowych,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • umiejętność strategicznego i analitycznego myślenia.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 • wyposażenie niezbędne do wykonywania pracy,
 • możliwość rozwoju swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji,
 • ubezpieczenie grupowe na życie,
 • dobrą atmosferę w pracy,
 • ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w wymaganych dokumentach w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie
  z ustaw z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/(RODO).

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesłać e-mailem na adres: kadry@ssm.silesia.pllub złożyć osobiście
w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko: Dyrektor Wydziału Finansowo-Kadrowego” w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty pracy.

Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 17.05.2019 r.  do godz. 15.00.

Inne informacje:

Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Oferty niewykorzystane podlegają zniszczeniu.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 35A,  44-100 Gliwice

ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku  

Elektryk/Serwisant

 

Zakres obowiązków:

diagnostyka instalacji i urządzeń elektrycznych,

realizacja planów konserwacji i usuwania awarii instalacji i urządzeń elektrycznych,

wsparcie techniczne przy usuwaniu awarii oraz bieżącej eksploatacji urządzeń monitoringu CCTV oraz sieci światłowodowych,

montaż instalacji elektrycznych, światłowodowych, teleinformatycznych,

sporządzanie dokumentacji technicznej, raportów, rejestrowanie wykonanych prac.

Wymagania:

doświadczenie w pracy w serwisie,

brak przeciwwskazań do pracy na wysokości pow. 3m.

Umiejętność rozwiązywania problemów elektrycznych:

− znajomość schematów elektrycznych,

− podstawowa znajomość zagadnień z dziedziny elektryki, elektroniki i transmisji światłowodowej,

− umiejętność wykonywania pomiaru rezystancji, napięcia, prądu,

− umiejętność wymiany części elektrycznych,

− podstawowa znajomość obsługi agregatów prądotwórczych o mocach do 500kVA,

− podstawowa znajomość obsługi zasilaczy UPS o mocach do 200kVA,

− uprawnienia elektryczne SEP E1 do 1kV,

− zdolności manualne i wiedza z zakresu mechaniki (wymiana części).

Podstawowa znajomość techniki światłowodowej i sieci LAN,

znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej,

wykształcenie techniczne,

prawo jazdy kat. B,

komunikatywność, sumienność, dobra organizacja pracy oraz umiejętność współpracy z zespołem,

Mile widziane prawo jazdy kat. B+E, uprawnienia zwyżki, HDS, inne.

Oferujemy:

stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,

wyposażenie niezbędne do wykonywania pracy,

możliwość rozwoju swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji,

ubezpieczenie grupowe na życie,

dobrą atmosferę,

ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

CV i list motywacyjny,

oświadczenie kandydata o niekaralności,

oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

oświadczenie kandydata, od kiedy może nastąpić zatrudnienie,

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych),

oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy przesyłać mailem na adres: kadry@ssm.silesia.pl lub osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko: Elektryk/Serwisant” w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., ul Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty pracy.

Inne informacje:

Nadesłanych ofert nie odsyłamy. Oferty niewykorzystane podlegają zniszczeniu.
Wielkość czcionki
Kontrast

Ta witryna używa plików cookie. Korzystają…c ze strony wyrażasz zgodę™ na używanie plików cookie więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close