+48 32 441 90 00
biuro@ssm.silesia.pl

Kariera

data zamieszczenia: 08.12.2017

O G Ł O S Z E N I E

 

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 35A,  44-100 Gliwice ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku Konserwator urządzeń wielofunkcyjnych PIAP,
w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie co najmniej średnie techniczne kierunkowe (elektronika, mechatronika)
 • Doświadczenie w pracy w zawodzie
 • Umiejętność diagnozowania usterek
 • Umiejętność analitycznego rozwiązywania problemów
 • Umiejętności z zakresu mechaniki precyzyjnej, elektroniki, informatyki
 • Umiejętność pracy z komputerem i znajomość budowy komputera
 • Znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej
 • Zaawansowana znajomość arkusza kalkulacyjnego, np. MS Excel
 • Wymagane prawo jazdy kat. B
 • Uprawnienia SEP G1
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku

 

Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kultura osobista
 • Odporność na stres
 • Odpowiedzialność oraz dokładność
 • Chęć samodoskonalenia
 • Samodzielność i efektywność w działaniu

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w serwisowaniu automatów sprzedających, biletowych lub parkomatów

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie kandydata, od kiedy może nastąpić zatrudnienie
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
 • Oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko Konserwator urządzeń wielofunkcyjnych PIAP” należy składać w terminie od 08.12.2017r. do 31.01.2018r. w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., ul Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice lub mailowo na adres: kadry@ssm.silesia.pl w temacie: Kandydat na stanowisko Konserwator urządzeń wielofunkcyjnych PIAP.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty pracy.

 

Inne informacje:

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

 

 

data zamieszczenia: 13.11.2017

O G Ł O S Z E N I E

 

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisku: Administratora Systemów IT  w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Zakres obowiązków:

 • zarządzanie infrastrukturą serwerową
 • wdrażanie i administrowanie systemami wirtualizacyjnymi
 • tworzenie i administrowanie wirtualnymi systemami operacyjnymi oraz usługami serwerowymi
 • dbałość o ciągłość pracy systemów IT administrowanych przez firmę
 • planowanie i wdrażanie nowych projektów IT
 • sporządzanie dokumentacji, raportów i procedur
 • wsparcie techniczne klientów (bezpośrednie, zdalne i telefoniczne)

 

Wymagania:

 • minimum trzyletnie doświadczenie w zakresie administrowania i wdrażania systemów IT
 • znajomość zagadnień systemów wirtualizacyjnych
 • umiejętność administracji systemami serwerowymi Windows Server oraz Linux
 • znajomość sprzętu serwerowego
 • znajomość zagadnień infrastruktury sieciowej
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność diagnozowania problemów
 • zdolności analityczne
 • samodzielność w podejmowanych działaniach jak również umiejętność współpracy z zespołem
 • zaangażowanie oraz sumienność w realizacji powierzonych zadań,
 • dążenie do rozwoju zawodowego
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV oraz list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o niekaralności
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
  o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata, od kiedy może nastąpić zatrudnienie
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko: Administrator Systemów IT” należy składać w terminie od 13.11.2017r. do 31.12.2017r. w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., ul Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice lub drogą mailową na adres: kadry@ssm.silesia.pl

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty pracy.

 

Inne informacje:

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku: Inżynier Systemów Bezpieczeństwa, w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 

Zakres obowiązków:

 • Dbałość o ciągłość pracy systemów bezpieczeństwa administrowanych przez firmę
 • Udział w planowaniu i wdrażaniu nowych projektów
 • Sporządzanie dokumentacji, raportów i procedur
 • Wsparcie techniczne klientów (bezpośrednie, zdalne i telefoniczne)

 

Wymagania:

 • Doświadczenie w zakresie wdrażania i administrowania systemów zarządzania budynkami BMS
 • Znajomości systemów Windows 7/ Windows 8/ Windows Server
 • Znajomość zagadnień systemów monitoringu wizyjnego
 • Umiejętność diagnozowania problemów
 • Zdolności analityczne
 • Samodzielność w podejmowanych działaniach jak również umiejętność współpracy z zespołem
 • Zaangażowanie oraz sumienność w realizacji powierzonych zadań
 • Dążenie do rozwoju zawodowego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • Wykształcenie wyższe
 • Znajomość zagadnień systemów przeciwpożarowych
 • Znajomość zagadnień systemów kontroli dostępu
 • Znajomość zagadnień systemów sygnalizacji włamania i napadu
 • Umiejętność pracy na wysokości

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • List motywacyjny i CV
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie kandydata, od kiedy może nastąpić zatrudnienie
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
 • Oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko Inżynier Systemów Bezpieczeństwa” należy składać w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., ul Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty pracy.

 

Inne informacje:

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Wielkość czcionki
Kontrast

Ta witryna używa plików cookie. Korzystają…c ze strony wyrażasz zgodę™ na używanie plików cookie więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close