+48 32 441 90 00
biuro@ssm.silesia.pl

Kariera

O G Ł O S Z E N I E

 

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 35A,  44-100 Gliwice

ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku konserwator urządzeń wielofunkcyjnych PIAP,
w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie co najmniej średnie techniczne kierunkowe (elektronika, mechatronika)
 • Doświadczenie w pracy w zawodzie
 • Umiejętność diagnozowania usterek
 • Umiejętność analitycznego rozwiązywania problemów
 • Umiejętności z zakresu mechaniki precyzyjnej, elektroniki, informatyki
 • Umiejętność pracy z komputerem i znajomość budowy komputera
 • Znajomość j. angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej
 • Zaawansowana znajomość arkusza kalkulacyjnego, np. MS Excel
 • Wymagane prawo jazdy kat. B
 • Uprawnienia SEP G1
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku

Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kultura osobista
 • Odporność na stres
 • Odpowiedzialność oraz dokładność
 • Chęć samodoskonalenia
 • Samodzielność i efektywność w działaniu

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w serwisowaniu automatów sprzedających, biletowych lub parkomatów

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny
 • Oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie kandydata, od kiedy może nastąpić zatrudnienie
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
 • Oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko Konserwator urządzeń wielofunkcyjnych PIAP” należy składać  w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., ul Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice lub mailowo na adres: kadry@ssm.silesia.pl w temacie: Kandydat na stanowisko Konserwator urządzeń wielofunkcyjnych PIAP.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty pracy.

Inne informacje:

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice

ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisku elektryk 

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

 Zakres obowiązków:

 • nadzorowanie instalacji i urządzeń elektrycznych spółki (m.in. stacji transformatorowej, agregatów prądotwórczych, UPSów, rozdzielni SN i nN)
 • prowadzenie kompleksowej obsługi technicznej urządzeń i obiektów
 • realizacja planów konserwacji i usuwania awarii instalacji i urządzeń elektrycznych
 • prowadzenie inspekcji podległych instalacji, urządzeń oraz prowadzenie dokumentacji z tych prac według protokołów
 • zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie usuwania awarii oraz bieżącej eksploatacji pozostałym pracownikom działu
 • sporządzanie raportów z wykonanych działań i prac zgodnie z obowiązującymi standardami
 • aktywny udział w opracowywaniu dokumentów związanych z wdrażaniem nowych instalacji
 • nadzór nad dostępną dokumentacją serwisową i techniczną
 • inne czynności wynikające ze specyfiki stanowiska

 Wymagania:

 • doświadczenie w wykonywaniu prac konserwacyjnych i pomiarowych przy agregatach prądotwórczych, UPSach, stacjach transformatorowych SN/nN, akumulatorach
 • uprawnienia elektryczne SEP E1/D1 do 1kV i powyżej 1kV w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości pow. 3m
 • komunikatywność, dobra organizacja pracy oraz umiejętność współpracy z zespołem
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office oraz CAD/CAM
 • doskonała umiejętność czytania oraz tworzenia rysunków technicznych
 • prawo jazdy kat. B
 • zaangażowanie oraz sumienność w realizacji powierzonych zadań

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej
 • prawo jazdy kat. B+E, C, C+E
 • uprawnienia inne, m.in. zwyżka, HDS
 • umiejętność współpracy z zespołem

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • Wyposażenie niezbędne do wykonywania pracy
 • Możliwość rozwoju swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji
 • Ubezpieczenie grupowe na życie
 • Dobrą atmosferę
 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy drogą mailową na adres: kadry@ssm.silesia.pl lub w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko: Elektryk” w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., ul Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice”.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty pracy.

Inne informacje:

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 35A,  44-100 Gliwice

ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisku specjalista ds. technik światłowodowych 

w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Zakres obowiązków:

 • realizowanie prac monterskich w ramach prowadzonych zadań, w szczególności prac z zakresu: instalacji światłowodowych
 • elektrycznych, teleinformatycznych, tj. budowa tras kablowych, tras światłowodowych, przyłączy, kanalizacji wtórnych, wciąganie kabli do kanalizacji
 • sporządzanie raportów z wykonanych działań i prac zgodnie z obowiązującymi standardami
 • aktywny udział w opracowywaniu dokumentów związanych z wdrażaniem nowych instalacji
 • nadzór nad dostępną dokumentacją serwisową i techniczną
 • diagnozowanie oraz rozwiązywanie bieżących zagadnień technicznych
 • dokumentowanie przebiegu prowadzonych napraw

 Wymagania:

 • wiedza i doświadczenie przy pracach z instalacją światłowodową, niskoprądową, elektryczną
 • uprawnienia elektryczne SEP do 1kV w zakresie obsługi konserwacji i remontów
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości pow. 3m
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność swobodnego posługiwania się elektronarzędziami (wkrętarka, wiertarka itp.)
 • zaangażowanie oraz sumienność w realizacji powierzonych zadań

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy z urządzeniami Mikrotik i Ubiquiti
 • znajomość zagadnień dotyczących sieci bezprzewodowych
 • znajomość zagadnień związanych z administracją i bezpieczeństwem sieci LAN
 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej
 • prawo jazdy kat. B+E, C, C+E
 • uprawnienia inne, m.in. zwyżka, HDS
 • umiejętność współpracy z zespołem

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • Wyposażenie niezbędne do wykonywania pracy
 • Możliwość rozwoju swoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji
 • Ubezpieczenie grupowe na życie
 • Dobrą atmosferę
 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV oraz list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o niekaralności
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych)
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać drogą mailową na adres: kadry@ssm.silesia.pl lub w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko: Specjalista ds. technik światłowodowych” w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., ul Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice”.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty pracy.

Inne informacje:

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast

Ta witryna używa plików cookie. Korzystają…c ze strony wyrażasz zgodę™ na używanie plików cookie więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close