+48 32 441 90 00
biuro@ssm.silesia.pl

Kariera

Gliwice, 22.05.2017 r.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Administratora Systemów Telekomunikacyjnych

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Administratora Systemów Telekomunikacyjnych w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., w pełnym wymiarze czasu pracy, wybrano p. Sławomira Mazura zam. w Żorach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że kandydat, pan Sławomir Mazur najlepiej spełnia wymagania stawiane kandydatowi na oferowanym stanowisku pracy w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o. o.

 

Grzegorz Nitkiewicz

Prezes Zarządu

Gliwice, 15.05.2017 r.

 

Informacja o wynikach naboru
na stanowisko Asystentka Zarządu

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Asystentki Zarządu Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., w pełnym wymiarze czasu pracy wybrano p. Katarzynę Rojek zam. w Gliwicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej uznała, że kandydatka, pani Katarzyna Rojek jest dobrze przygotowana do pełnienia obowiązków na oferowanym stanowisku pracy w Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o.

 

Grzegorz Nitkiewicz

Prezes Zarządu

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o., ul. Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku: Inżynier Systemów Bezpieczeństwa, w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 

Zakres obowiązków:

 • dbałość o ciągłość pracy systemów bezpieczeństwa administrowanych przez firmę,
 • udział w planowaniu i wdrażaniu nowych projektów,
 • sporządzanie dokumentacji, raportów i procedur,
 • wsparcie techniczne klientów (bezpośrednie, zdalne i telefoniczne).

 

Wymagania:

 • doświadczenie w zakresie wdrażania i administrowania systemów zarządzania budynkami BMS,
 • znajomości systemów Windows 7/ Windows 8/ Windows Server,
 • znajomość zagadnień systemów monitoringu wizyjnego,
 • umiejętność diagnozowania problemów,
 • zdolności analityczne,
 • samodzielność w podejmowanych działaniach jak również umiejętność współpracy z zespołem,
 • zaangażowanie oraz sumienność w realizacji powierzonych zadań,
 • dążenie do rozwoju zawodowego,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość zagadnień systemów przeciwpożarowych,
 • znajomość zagadnień systemów kontroli dostępu,
 • znajomość zagadnień systemów sygnalizacji włamania i napadu,
 • umiejętność pracy na wysokości.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny i CV,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
  o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata, od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych),
 • oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu obowiązku publikacji w BIP danych osobowych.

 

Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kandydat na stanowisko Inżynier Systemów Bezpieczeństwa” należy składać w sekretariacie Śląskiej Sieci Metropolitalnej Sp. z o.o., ul Bojkowska 35A, 44-100 Gliwice.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty pracy.

 

Inne informacje:

Nadesłanych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

Grzegorz Nitkiewicz

           Prezes Zarządu

Wielkość czcionki
Kontrast

Ta witryna używa plików cookie. Korzystają…c ze strony wyrażasz zgodę™ na używanie plików cookie więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close